نمایندگی میزبانی لینوکس

 • پلن اول ریسلر لينوکس - فضا 2 گيگابايت

  • 2000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • % 99.99 آپتایم
  • 15عدد تعداد ایجاد هاستینگ
  تومان10,000/mo
  سفارش دهید
 • پلن دوم ریسلر لينوکس - فضا 5 گيگابايت

  • 5000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 70000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • % 99.99 آپتایم
  • 20 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
  تومان13,000/mo
  سفارش دهید
 • پلن سوم ریسلر لينوکس - فضا 10 گيگابايت

  • 10000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 120000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • % 99.99 آپتایم
  • 25 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
  تومان17,000/mo
  سفارش دهید
 • پلن چهارم ریسلر لينوکس - فضا 15 گيگابايت

  • 15000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 150000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • % 99.99 آپتایم
  • 30 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
  تومان23,000/mo
  سفارش دهید
 • پلن پنجم ریسلر لينوکس - فضا 20 گيگابايت

  • 20000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
  • 200000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • % 99.99 آپتایم
  • 40 عدد تعداد ایجاد هاستینگ
  تومان25,000/mo
  سفارش دهید